241543903

241543903 یک عدد خاص برای جستجوی تصاویری برای قرار دادن سر در فریزر است. اگر این عدد را جستجو کنید تعداد زیای تصویر افراد را مشاهده میکنید که سر خود را در فریزر قرار داده اند. عدد 241543903 به یک شوخی اینترنتی و میم مربوط می‌شود که در اوایل سال‌های 2000 پدید آمد. این شوخی…

طراحی محصول

طراحی محصول به مجموعه فرایندها و فعالیت‌هایی گفته می‌شود که به هدف ایجاد یک محصول جدید و بهتر، از جمله محصولات دارویی، اقدام می‌کند. در طراحی محصول، به شیوه‌هایی برای ایجاد محصولی کاربردی، زیبا، ایمن و اقتصادی از طریق شناخت نیازهای مشتریان و با توجه به فناوری‌ها و محدودیت‌های موجود، پرداخته می‌شود. در حوزه داروسازی،…