کنگره کنسر ژنتیکس

کنگره مجازی بین المللی کنسر ژنتیکس در تاریخ 1 لغایت 3 آبان ماه 1403 برگزار خواهد شد. محورهای اصلی این کنگره روش های جدید تشخیص سرطان، روش های جدید درمان سرطان و روش های جدید پیشگیری از سرطان هستند. برای ارسال مقاله در کنگره کنسر ژنتیک یا ژنتیک سرطان از تاریخ 1 فروردین ماه 1403…

کنگره بین المللی کنسر ژنومیکس

دومین کنگره بین المللی ژنومیک سرطان (CGC2024) – معروف به کنگره کنسر ژنومیکس – دوم تا چهارم آبان ماه 1403 در محل سالن اجلاس سران تهران برگزار می شود. عناوین اصلی این کنگره عبارتند از : معرفی کنگره کنسر ژنومیکس دومین کنگره بین المللی ژنومیک سرطان (CGC2024)، که قرار است از دوم تا چهارم آبان…