سنتر پرایمر: هرچیزی که باید در مورد سنتز پرایمر بدانید

بدون شک تا به حال چندین مرتبه سنتز پرایمر داشته اید. مراحل سنتز از نظر یک بیولوژیست تازه کار اینطور است. طراحی، ارسال برای سنتز، دریافت … همه به صورت پیش فرض کمترین غلظت را سفارش میدهیم و همیشه پیش فرض ما روش تخلیص Salting Out است که بدون هزینه انجام میشود. اما آیا همیشه…

RNAهای غیرکدکننده تنظیمی

بر اساس قانون مادری در بیولوژی مولکولی یا Central Dogma، که اولین بار در سال 1958 توسط آقای فرانسیس کریک مطرح گردید، ماده اصلی ژنتیکی DNA می­باشد که از روی آن mRNA سنتز شده و  mRNA در نهایت به پروتئین ترجمه می­شود (هرچند از لحاظ تکاملی و فیلوژنی RNA زودتر از DNA بوجود آمده است).…

طراحی محصول

طراحی محصول به مجموعه فرایندها و فعالیت‌هایی گفته می‌شود که به هدف ایجاد یک محصول جدید و بهتر، از جمله محصولات دارویی، اقدام می‌کند. در طراحی محصول، به شیوه‌هایی برای ایجاد محصولی کاربردی، زیبا، ایمن و اقتصادی از طریق شناخت نیازهای مشتریان و با توجه به فناوری‌ها و محدودیت‌های موجود، پرداخته می‌شود. در حوزه داروسازی،…